Podsumowanie ze śniadania biznesowego członków ITS POLSKA Gość Honorowy: Marcin Flieger, Dyrektor CANARD Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, GITD 5 września 2013 r., Warszawa

W dniu 5 września 2013 r. odbyło się śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA, którego gościem był Pan Marcin Flieger, Dyrektor CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

W spotkaniu ze strony CANARD uczestniczyli również Pan Adrian Carbogno-Barnabe oraz Marek Bakuła (Thales), Paweł Farfał (Vitronic), Mariusz Kołkowski (Sprint), Piotr Krukowski (Qumak), Marek Kulik (Videoradar), Robert Lipka (Texel), Marek Litwin (ITS POLSKA), George Makowski (UTI), Vladimir Nuta (Polixel), Ryszard Pisarski (Elektronika i Telematyka Drogowa), Tomasz Przęździęk (CE-Traffic), Artur Ryguła (APM), Przemysław Rzeźniewski  (GDDKIA), Piotr Sitek (Asseco), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch), Janusz Wróbel (Neurosoft), Krzysztof Wysocki (Kolejowe Zakłady Łączności).

Fotorelacja – zobacz

Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły przede wszystkim działań podejmowanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, planów rozwoju systemów automatycznej rejestracji wykroczeń oraz działań promujących bezpieczne zachowanie na drodze i systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas żywiołowej dyskusji poruszono także problematykę przepisów prawa nienadążających za postępem technologicznym.

Na zakończenie spotkania Marek Litwin – prezes ITS POLSKA zaproponował zebranie wniosków i wypracowanie wspólnej koncepcji, która będzie przedstawiona Parlamentarnemu Zespołowi ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych, z którym ITS POLSKA współpracuje. ‘’Bezpieczeństwo na polskich drogach poprawia się. Jest to efekt współdziałania postępującego rozwoju infrastruktury i systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam nadzieję, że Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych przyczyni się do budowania wśród polityków świadomości o istniejących technologiach poprawiających  bezpieczeństwo ruchu drogowego.’’– powiedział podczas spotkania Marcin Flieger – dyrektor CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Program śniadania:

09:45 – Rejestracja, dania na ciepło
10:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA
10:05 – Słowo wstępne – Marcin Flieger, Dyrektor CANARD
10:15 – Dyskusja, dania zimne
12:00 – Zakończenie śniadania

O gościu:
Dyrektor CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto