Spotkanie członków KASI 22 marca 2016 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dnia 22 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – pokój 321 o godzinie 10.00.

Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu

Blisko 90 osób (reprezentantów instytucji rządowych, jednostek samorządowych w tym miejskich, zarządców dróg, zarządców transportu oraz przedstawicieli sektora usług, organizacji, uczelni, instytutów badawczych, a także prasy) uczestniczyło w seminarium pn. „Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu”, które odbyło się dnia 17 marca 2016 r. w Hotelu RAD w Grudziądzu. Organizatorem wydarzenia było ITS POLSKA wraz Miejskim Zakładem Komunikacji w Grudziądzu. Patronat nad seminarium objął Prezydent Grudziądza – Robert Malinowski.

Partnerem wydarzenia został wykonawca Kolejowe Zakłady Łączności a Partnerami merytorycznymi firmy Dilax, MCX Systems oraz Solaris. Patronat medialny objęły: Raport Kolejowy i Raport Tramwajowy oraz portale www.przeglad-its.pl i www.edroga.pl.

Podczas seminarium uczestnicy mieli okazję zapoznać się z zagadnienia dotyczącymi zakresu możliwości rozbudowy sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z systemami ITS ze szczególnym uwzględnieniem sieci tramwajowej, rozwiązań pokładowych i zarządzania taborem, problemów związanych z rozbudową ITS oraz szybkim tramwajem powiązanym z ITS. Ponadto zaprezentowano realizacje inwestycji tramwajowych m.in. z Bydgoszczy, Olsztyna, Łodzi, Gliwic, Torunia, Warszawy, Poznania oraz Wrocławia. Część merytoryczną seminarium podzielono na dwa panele, na zakończenie każdego z nich zaplanowana była dyskusja, podczas której uczestnicy mogli kierować pytania do prelegentów.

Program – zobacz

Uroczystego otwarcia seminarium dokonał Piotr Krukowski – Członek Zarządu ITS POLSKA. W imieniu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu uczestników spotkania przywitał Wiceprezydent – Marek Sikora.Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu „Grudziądz to najmniejsze miasto w Polsce z tramwajami, ale także jedno z pierwszych miast, w którym jeździły tramwaje. Zakończyliśmy już modernizację sieci tramwajowej, która była najtrudniejszą i najbardziej skomplikowaną inwestycją, jaką do tej pory realizowaliśmy w Grudziądzu. Dotąd nie przeprowadzano inwestycji na tak dużą skalę na obszarze Starego Miasta. Cieszę się, że wykorzystaliśmy niepowtarzalną szansę, by pozyskać na ten cel dofinansowanie zewnętrzne, a nasi mieszkańcy już dzisiaj mogą w pełni korzystać ze zmodernizowanej sieci tramwajowej.” – mówił podczas swojego wystąpienia Wiceprezydent miasta Marek Sikora.

„Modernizacja, która została przeprowadzona jest unikatowa na skalę kraju, bowiem nikt wcześniej w takim zakresie nie przeprowadzał remontu tramwaju. Uzyskaliśmy energooszczędny i przyjazny dla pasażerów pojazd. Jednocześnie zrealizowaliśmy inwestycje związane z ITS, m.in. stworzono system dynamicznej informacji pasażerskiej oraz system „zielonej fali” dla tramwajów, pozwalający na skrócenie czasu ich przejazdu. Powstał także budynek Centrali Nadzoru Ruchu.”   – powiedział Paweł Maniszewski, Prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji.

Cykl wystąpień zaprezentowanych podczas pierwszej części seminarium rozpoczął Zygmunt Użdalewicz, który przedstawił koncepcję tramwaju na Starym Mieście w Grudziądzu. W dalszej części seminarium Krzysztof Wysocki reprezentujący głównego wykonawcę – KZŁ Bydgoszcz  przedstawił rozwiązania KZŁ dla systemów ITS i smart city. Damian Iwanowicz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy na przykładzie Bydgoszczy zaprezentował korzyści płynące z wdrożenia ITS w komunikacji tramwajowej. Cykl wystąpień w drugiej części seminarium rozpoczął Dariusz Długaszek z firmy Solaris, który przedstawił systemy i rozwiązania stosowane w tramwajach marki Solaris. Tomasz Trzajna z KZŁ Bydgoszcz zaprezentował funkcjonalność oraz rozwiązania techniczne systemu KOMTiS wdrożonego w Grudziądzu. Piotr Krukowski reprezentujący ITS POLSKA przeprowadził analizę systemów biletowych w transporcie publicznym w Polsce. Rozbudowa sieci tramwajowej w Polsce w powiązaniu z Inteligentnymi Systemami Transportowymi na przykładzie inwestycji w Grudziądzu Serię wystąpień zakończyły prezentacje firm Dilax oraz MCX Systems – Partnerów merytorycznych seminarium, które dotyczyły systemu pomiaru i sterowania potokami pasażerskimi oraz funkcjonalności karty płatniczej lub smartfonu jako alternatywy dla biletów papierowych. Ostatnim punktem części merytorycznej seminarium było losowanie nagród wśród uczestników. Sponsorami nagród były firmy: KZŁ Bydgoszcz, DILAX, Solaris, Raport Kolejowy oraz Raport Tramwajowy.

Zwieńczeniem seminarium był przejazd techniczny uczestników zmodernizowanym tramwajem Duwag oraz zwiedzanie zajezdni tramwajowej oraz Centrali Nadzoru Ruchu w Grudziądzu. Przedstawiciele firmy KZŁ Bydgoszcz oraz Miejskiego Zakładu Komunikacji oprowadzili uczestników seminarium po grudziądzkim centrum, przedstawili także funkcjonalność systemu oraz opowiedzieli na wszelkie pytania zwiedzających.

Spotkanie członków KASI 1 marca 2016 r., Warszawa

Szanowni Członkowie KASI,
Zapraszam na kolejne spotkanie Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS. Spotkanie odbędzie się dnia 1 marca 2016 r. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego – sala im. prof. Madeyskiego (I piętro), o godzinie 10.00. Na spotkaniu planowane jest omówienie postępu prac i dalsza dyskusja nad Kodeksem Dobrych Praktyk – ITS dla miast. Zachęcam Państwa do edycji dokumentu zamieszczonego na dysku Google Drive.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto