Podsumowanie ze spotkania członków KASI 30 stycznia 2018 r., Warszawa

Szanowni Państwo,
Na prośbę Tomasza Kamińskiego udostępniamy sprawozdanie ze spotkania Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji działającego przy Stowarzyszeniu ITS POLSKA, które odbyło się w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) o godz. 10:00. Dołączamy również, przywołany w dyskusji, opracowany w 2014 roku plan działań na rzecz upowszechnienia efektów działań KASI

Sprawozdanie ze spotkania 30.01.2018 – pobierz
Plan komunikacji z 2014 r.- zobacz

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto