Powstał „Kodeks Dobrych Praktyk” Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI)

Informujemy, że Komitet ds. Architektury i Standaryzacji ITS (KASI) opracował dokument pt. Kodeks Dobrych Praktyk”, w którym opisano problematykę wdrażania systemów ITS w Polsce, główne problemy z tym związane i sposób ich rozwiązywania.

Informacja o Komitecie ds Architektury i Standaryzacji ITS (KASI)
W dniu 31 marca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA podjął decyzję o utworzeniu w ramach Stowarzyszenia ITS POLSKA Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych (KASI). Komitet jest odpowiedzią na wielokrotnie sygnalizowaną przez przedstawicieli sektora publicznego potrzebę opracowania krajowych ram i standardów dla systemów ITS oraz potrzebę dialogu z przedsiębiorcami.

Do statutowych celów Komitetu należą m. in.:
• prowadzenie otwartego dialogu między biznesem i administracją,
• inicjowanie, opiniowanie i konsultowanie dokumentów standaryzacyjnych i prawnych,
• edukowanie uczestników rynku w zakresie standardów,
• podnoszenie jakości rozwiązań ITS poprzez promowanie  wysokich standardów jakościowych, dotyczących wymagań użytkowników.

W pracach KASI biorą udział przedstawiciele wiodących firm rynku ITS. Biorąc pod uwagę odmienność procedur zakupowych oraz realizacyjnych na rynku ITS oraz problemy, które pojawiały się podczas realizacji niektórych systemów, Komitet podjął się opracowania Kodeksu Dobrych Praktyk w zakresie wdrażania systemów ITS w Polsce, którego celem jest wskazanie optymalnych procedur zamawiania oraz realizacji systemów. Z efektem tych działań każdy uczestnik kongresu może się zapoznać, gdyż w materiałach konferencyjnych znajduje się kopia Kodeksu. Jest to o tyle ważna inicjatywa, że została stworzona i uzgodniona przez przedstawicieli wiodących firm w branży wchodzących w skład Komitetu. Uwzględnienie przez Zamawiających opisanych dobrych praktyk pozwoli na uniknięcie wielu problemów, które wynikają z wyboru nierzetelnych wykonawców oraz niesprawdzonych produktów. Kodeks stara się wyjść naprzeciw wielu problemom i sugerować optymalne rozwiązania.

ITS POLSKA powołało Komitet ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych.

Dnia 31 marca 2014 r. Zarząd Stowarzyszenia ITS POLSKA podjął decyzję o utworzeniu (w Stowarzyszeniu ITS POLSKA) Komitetu ds. Architektury i Standaryzacji Inteligentnych Systemów Transportowych.
Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Podsumowanie z Targów Intertraffic 2014 w dniach 25-28 marca 2014 r., Amsterdam, Holandia

Bardzo dziękujemy za udział trzech firm we wspólnym stoisku członków ITS POLSKA podczas Międzynarodowych Tragów INTERTRAFFIC AMSTERDAM 2014 odbywających się w dniach 25-28 marca 2014 r. w Amsterdamie. Swój udział zgłosili: APM, Neurosoft oraz Telsat.

ITS POLSKA zamówiło stoisko o wielkości 20m2 w sekcji „ITS/Traffic Management”.

Intertraffic Amsterdam has concluded a very well received 22nd edition. Nearly 800 exhibitors from 43 countries presented their products and services to a worldwide audience of traffic professionals. The Smart Mobility Center programme was more comprehensive than ever with over 100 free-to-attend activities.

IntertrafficLive was introduced, a unique live stream programme straight from the exhibition floor to serve those who couldn’t make it to Amsterdam. And the newly launched Intertraffic indoor navigation app helped visitors and exhibitors alike to efficiently find their way around the show floor.

The next edition takes place from 5-8 April 2016.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto