Platforma zarządzania ruchem drogowym

Celem projektu jest wdrożenie platformy do zarządzania ruchem drogowym z wykorzystaniem oprogramowania Control Pro za pomocą tablic VMS, które zostały zainstalowane na wschodnim i zachodnim wlocie do miasta przy drodze krajowej DK12. Oprogramowanie umożliwi zarządzanie różnorodnymi podsystemami ITS na obszarze miasta Chełm, które zostaną zintegrowane w ramach SmartCity Lab. W wyniku realizacji projektu zostanie opracowana architektura systemu nadrzędnego oraz mechanizmy integrujące istniejące elementy ITS oraz umożliwiające rozbudowę o nowe urządzenia. Efektem końcowym prac będzie zestaw działającego oprogramowania wraz z dokumentacją projektową. System będzie mógł zostać rozbudowany o kolejne tablice VMS, dzięki którym będzie można informować kierowców o warunkach ruchu w trakcie etapów modernizacji infrastruktury drogowej umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm.

Operacyjny Model Planistyczny dla Transportu Publicznego w Poznaniu

Głównym celem Projektu jest budowa operacyjnego modelu ruchu integrującego w oprogramowaniu VISUM wiele źródeł danych, w tym dane z rozkładami jazdy zapisane w standardzie GTFS, z automatycznego systemu zliczania pasażerów oraz z operacji wykonywanych za pomocą systemu biletu elektronicznego. Polem doświadczalnym będzie obszar Miasta Poznania w modelu ruchu. Celem Projektu będzie również przygotowanie metodyki budowania standardowego planistycznego modelu operacyjnego dla średniej wielkości miasta. Efektem końcowym prac w ramach Projektu będzie raport podsumowujący okres testowy zawierający m.in. wyniki badań i zalecenia odnośnie możliwości rozwoju prac badawczych.

Wspólnie budujmy lepszą przyszłość

Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) to rozwój transportu bezpiecznego, wydajnego i przyjaznego środowisku naturalnemu.

Poznaj nasze działania

Dołącz do ITS Polska

Przyczyń się do podnoszenia  efektywności ekonomicznej i bezpieczeństwa transportu przy uwzględnieniu ochrony środowiska z korzyścią dla gospodarki Polski.

miasto